NEDEĽA 08.03.2020

Prednášková sála - pavilón č. 1 Bazén - pavilón č. 7


Na tvorbe programu sa pracuje
Prednášková sála - pavilón č. 1
Bazén - pavilón č. 7


Na tvorbe programu sa pracuje
Prepnúť na web verziu