PRE VYSTAVOVATEĽOV

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

1.

Po príchode do areálu EXPO CENTER a.s. sa najskôr dostavte
do pavilónu č. 1 prízemie - Pokladňa, kde Vám budú odovzdané:
- identifikačné náramky pre zástupcov firiem
- parkovací preukaz a protokoly na prevzatie plochy a expozícií

Registrácia bude prebiehať:

28.02.2019 (štvrtok) v čase od 09.00 do 19.00hod.
01.03.2019 (piatok) v čase od 07.00 do 10.00hod.
Prípadne po telefonickom dohovore v inom čase!

2.

Montáž expozícií :

Firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu realizovať montáž: 27.02.2019 (streda) od 08.00 - 20.00hod.
V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.

Od vlastných realizácií požadujeme:

- predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny a elektroprojekt
- oznámiť telefonicky termín montáže a demontáže

Bez odsúhlaseného projektu nebude možné začať s montážou.

3.

Pre navážanie expozícií a aranžovanie exponátov je určený termín: 28.02.2019 (štvrtok) od 09.00 - 19.00hod.
V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.

4.

Pri inštalovaní svojej expozície dôsledne dodržať prenajatý výstavný priestor.

5.

Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy:
- 03.03.2019 do 21.00hod.
- 04.03.2019 po dohode s organizátorom

6.

Počas výstavy je parkovanie pred pavilónmi zakázané.
Parkovanie je možné len na vyznačených parkoviskách.

Parkovanie je možné:
- za poplatok 4€ na deň v areáli výstaviska
- bezplatne - mimo areálu výstavy

7.

V prípade Vášho záujmu o zabezpečenie ubytovania, navštívte web expocenter.sk/BedAndBreakfast.aspx
a informujte sa o možnosti zaujímavých zliav v zmluvných ubytovacích kapacitách.
Prípadné ďalšie možnosti ubytovania - visittrencin.sk/ubytovanie.

8.

V prípade potreby zabezpečenia samostatnej miestnosti pre obchodné jednania (Press centrum) počas výstavy,
nás kontaktujte na tel. čísle +421907745089. Táto miestnosť sa nachádza v pavilóne P4 na poschodí.

9.

Rozdávanie reklamných letákov pri hlavnom vchode a mimo vlastnej expozície - len so súhlasom organizátora výstavy!

10.

Počas výstavy je zabezpečený celý areál EXPO CENTER a.s., Trenčín bezpečnostnou službou.
V záujme ochrany Vášho majetku rešpektujte pokyny pracovníkov bezpečnostnej a usporiadateľskej služby.

-

Záväzná prihláška Fishing Show 2019 stiahnuť pdf (57 KB)
Fishing Show 2019

Záväzná prihláška 
stiahnuť pdf (57 KB) 
 
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

1.

Po príchode do areálu EXPO CENTER a.s. sa najskôr dostavte
do pavilónu č. 1 prízemie - Pokladňa, kde Vám budú odovzdané:
- identifikačné náramky pre zástupcov firiem
- parkovací preukaz a protokoly na prevzatie plochy a expozícií

Registrácia bude prebiehať:

28.02.2019 (štvrtok) v čase od 09.00 do 19.00hod.
01.03.2019 (piatok) v čase od 07.00 do 10.00hod.
Prípadne po telefonickom dohovore v inom čase!

2.

Montáž expozícií :

Firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu realizovať montáž: 27.02.2019 (streda) od 08.00 - 20.00hod.
V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.

Od vlastných realizácií požadujeme:

- predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny a elektroprojekt
- oznámiť telefonicky termín montáže a demontáže

Bez odsúhlaseného projektu nebude možné začať s montážou.

3.

Pre navážanie expozícií a aranžovanie exponátov je určený termín: 28.02.2019 (štvrtok) od 09.00 - 19.00hod.
V prípade potreby je možné stavbu realizovať po telefonickom dohovore v inom čase.

4.

Pri inštalovaní svojej expozície dôsledne dodržať prenajatý výstavný priestor.

5.

Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy:
- 03.03.2019 do 21.00hod.
- 04.03.2019 po dohode s organizátorom

6.

Počas výstavy je parkovanie pred pavilónmi zakázané.
Parkovanie je možné len na vyznačených parkoviskách.

Parkovanie je možné:
- za poplatok 4€ na deň v areáli výstaviska
- bezplatne - mimo areálu výstavy

7.

V prípade Vášho záujmu o zabezpečenie ubytovania, navštívte web expocenter.sk/BedAndBreakfast.aspx
a informujte sa o možnosti zaujímavých zliav v zmluvných ubytovacích kapacitách.
Prípadné ďalšie možnosti ubytovania - visittrencin.sk/ubytovanie.

8.

V prípade potreby zabezpečenia samostatnej miestnosti pre obchodné jednania (Press centrum) počas výstavy,
nás kontaktujte na tel. čísle +421907745089. Táto miestnosť sa nachádza v pavilóne P4 na poschodí.

9.

Rozdávanie reklamných letákov pri hlavnom vchode a mimo vlastnej expozície - len so súhlasom organizátora výstavy!

10.

Počas výstavy je zabezpečený celý areál EXPO CENTER a.s., Trenčín bezpečnostnou službou.
V záujme ochrany Vášho majetku rešpektujte pokyny pracovníkov bezpečnostnej a usporiadateľskej služby.

-

Záväzná prihláška Fishing Show 2019 stiahnuť pdf (57 KB)
Fishing Show 2019

Záväzná prihláška 
stiahnuť pdf (57 KB) 
 
Prepnúť na web verziu